هدف ایجاد سایت

این سایت جهت تسهیل در امور مربوط به گروه فناوری اطلاعات دانشگاه جامع جهاد دانشگاهی خوزستان راه اندازی شده است.

دانشجویان می توانند جزوات آموزشی،فرم ها،چک لیست ها ی مورد نیاز را دانلود کنند. همچنین هر سوال و یا ابهامی در مورد واحدها، درسها، اساتید، مسائل مربوط به انتخاب واحد و کلا هر سوالی در ارتباط با گروه داشته باشند در قسمت پرسش و پاسخ می توانند جواب بگیرند.

با توجه به اینکه تعداد زیادی از دانشجویان گروه شاغل می باشند، جهت رفاه و تسهیل امور دانشجویان عزیز،حداکثر تلاش اینجانب این است که مراجعه حضوری دانشجویان به حداقل برسد.

 امیدوارم در جهت تسهیل امور دانشجویان عزیز مفید واقع شود.

اعلام نمرات مهندسی نرم افزار 14,تير,1394

نمرات مهندسی نرم افزار با ارفاق در سامانه سجاد اعلام شده است.

دانشجویانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند ابتدا در سامانه اعتراض خود را ثبت و سپس روز شنبه (20 تیرماه ) ساعت 10-13 دفتر گروه برای مشاهده برگه امتحانی خود و ثبت نمره دقیق مراجعه کنند.

 


جلسه پایانی کاربینی 23,خرداد,1394

قابل توجه دانشجویان گروه فناوری اطلاعات که درس کاربینی این ترم دارند:

جلسه نهایی:

1. دانشجویان کارشناسی روز شنبه 30/3/94 ساعت 15-17 در سالن آمفی تئاتر موسسه

2. دانشجویان کاردانی همزمان با کارشناسی روز شنبه 30/3/94 ساعت 15-17 در سالن آمفی تئاتر موسسه

 

تاریخ تحویل گزارش کتبی به دفتر گروه: روزهای شنبه و یکشنبه (6/4/94 و 7/4/94)  ساعت 9-13 دفتر گروه فناوری اطلاعات.

غیر از روزهای اعلام شده تحویل گرفته نمی شود.


دانشجویای که تاکنون فرم کارآموزی و پروژه خود را تحویل نداده اند روز 23 خرداد ساعت 10-13 تحویل دفتر گروه دهند. 19,خرداد,1394

دانشجویان کارشناسی که پروژه پایانی آنها تا تاریخ 23 خرداد کامل نمی شود می توانند ضمن هماهنگی با استاد راهنمای خود پروژه را تا شهریور ماه تکمیل کنند. فرم ها ی نمره پروژه را نیز در پایان شهریور تحویل دفتر گروه دهند.

صرفا دانشجویان کارشناسی و با هماهنگی استاد راهنما.

ترم جدید محسوب نمی شود.


تحویل پروژه دانشجویان کاردانی 11,خرداد,1394

کلیه دانشجویان کاردانی (هم فناوری هم کامپیوتر و …) که با اینجانب پروژه دارند، تاریخ 23 خرداد ماه ساعت 11-13 ضمن آماده سازی پروژه خود در دفتر گروه حضور یابند. در مورد مطالب پروژه سوال خواهد شد، لذا آمادگی لازم را داشته باشید.

این تاریخ تمدید نخواهد شد…


... اخبار بیشتر